Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem & konsumentkunskap år 7-9

Skapad 2020-10-26 14:06 i Roslagsskolan Norrtälje
Allmän matris över kunskaper i hem och konsumentkunskap för årkurs 7-9.
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
-->
-->
-->
-->
ANSVAR
Eleven arbetar korta stunder med handledning.
Tar ansvar över egna uppgifter, fullföljer med handledning.
Tar ansvar över gruppens uppgifter och för arbetet framåt. Fullföljer med viss handledning.
Tar ansvar över gruppens uppgifter och för gruppens arbete framåt. Arbetar självständigt.
LÄSA RECEPT & ORGANISERA
Eleven visar liten förmåga att förstå recept och att organisera sitt arbete. Behöver hjälp att planera sitt arbete.
Eleven behöver lite hjälp att förstå recept. Behöver ibland hjälp med att planera arbetet.
Eleven behöver ingen hjälp att förstå recept. Behöver ibland viss hjälp med att planera arbetet. Kan använda måtten korrekt.
Behöver ingen hjälp med recept. Kan planera sitt arbete själv, kan ändra om något oförutsett inträffar för att det ska bli ett bra resultat.
REDSKAP
Eleven visar på lite förståelse för lämpliga redskapsval.
Väljer ut och använder lämpliga redskap. Behöver viss handledning ibland.
Väljer oftast ut lämpliga redskap.
Väljer bra och lämpliga redskap. Hittar bra alternativ om redskap saknas.
HYGIEN
Eleven visar på liten förmåga när det gäller hygien i köket. Behöver handledning.
Diskar "rätt", använder diskmetod. Får det mesta rent och snyggt i köket med hjälp av viss handledning.
Väljer oftast ut lämpliga redskap.
Väljer bra och lämpliga redskap. Hittar bra laternativ om redskap saknas.
HANDLAG, SKICKLIGHET, & KREATIVITET
Eleven visar på liten förmåga vid matlagning och bakning. Behöver kontinuerlig handledning.
Eleven kan genomföra matlagning och bakning med hjälp av olika matlagningsmetoder. Behöver viss handledning.
Eleven genomför matlagning och bakning med rätt matlagningsmetoder. Behöver viss handledning i särskilda situationer.
Arbetar säkert, noggrant och självständigt. Tänker kreativt, kommer med egna idéer.
MILJÖTÄNK
Eleven visar lite miljötänk i det praktiska arbetet med hjälp av handledning.
Eleven visar ett miljötänk i det praktiska arbetet ibland.
Har för det mesta ett miljötänk i det praktiska arbetet.
Handlar alltid miljövänligt i det praktiska arbetet.
SAMARBETE
Eleven visar på liten förmåga på samarbetet i köket.
Kan samarbeta med klasskamrater i köket.
Kan samarbeta med alla och tar till vis del egna initiativ i köket.
Kan samarbeta med alla och tar egna initiativ i köket.
EKONOMI
Eleven visar på lite förståelse för e3konomi och olika resurser i köket med hjälp av handledning.
Eleven visar viss förståelse för ekonomi i köket. Eleven arbetar på ett energi- och resurssparande sätt med hjälp av handledning.
Eleven visar god förståelse för ekonomi i köket. Eleven arbetar för det mesta energi- och resurssparande.
Eleven visar och praktiserar god förståelse för ekonomi i köket. Eleven arbetar alltid energi- och resurssparande.
HÄLSA
Eleven visar lite förståelse för betydelsen av varierad kost i sin matlagning. Behöver handledning.
Eleven visar viss förståelse för betydelsen av varierad kost i sin matlagning.
Eleven visar förståelse för betydelsen av varierad kost i sin matlagning, samt förklarar utvecklat varför man planerat och serverat som man gjort.
Eleven visar god förståelse för betydelsen av varierad kost i sin matlagning, samt kan välutvecklat förklara varför man planerat och serverat som man gjort.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: