Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La escuela: Hör och läsförståelse

Skapad 2020-10-26 15:18 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
F (når ej målen)
E
C
A
Förstå tal
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad spanska i måttligt tempo om skolan, veckoschemat, skolämnen, klockan, klassrumsfraser, vad man gör efter skoldagen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad spanska i måttligt tempo om skolan, veckoschemat, skolämnen, klockan, klassrumsfraser, vad man gör efter skoldagen.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad spanska i måttligt tempo om skolan, veckoschemat, skolämnen, klockan, klassrumsfraser, vad man gör efter skoldagen..
Förstå skrift
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter om skolan, veckoschemat, skolämnen, klockan, klassrumsfraser, vad man gör efter skoldagen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter om skolan, veckoschemat, skolämnen, klockan, klassrumsfraser, vad man gör efter skoldagen.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter om skolan, veckoschemat, skolämnen, klockan, klassrumsfraser, vad man gör efter skoldagen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: