Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och konstruktion, fysik och teknik, NTA

Skapad 2020-10-27 08:23 i Alboskolan Ale
Matris som bedömer de förmågor som eleven arbetar med att utveckla och har möjlighet att visa i samband med att man arbetar med NTA-lådan "rörelse och konstruktion".
Grundskola 6 Teknik Fysik
E
C
A
Att göra undersökningar
  • Fy
  • Fy
  • Fy  4-6
  • Fy  4-6
Du kan planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter på ett enkelt sätt
Du kan planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter på ett utvecklat och delvis noggrannt sätt
Du kan planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter på ett välutvecklat och noggrannt sätt
Du kan jämföra egna och andras resultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras på ett enkelt sätt
Du kan jämföra egna och andras resultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras på ett på ett utvecklat sätt
Du kan jämföra egna och andras resultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras på ett på ett välutvecklat sätt
Du kan dokumentera dina undersökningar i text och bild på ett enkelt sätt
Du kan dokumentera dina undersökningar i text och bild på ett på ett utvecklat sätt
Du kan dokumentera dina undersökningar i text och bild på ett på ett välutvecklat sätt
Rörelse och kraft
Du kan på ett enkelt sätt och till viss del med hjälp av fysikens begrepp beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi och acceleration
Du kan på ett utvecklat sätt och med god användning av fysikens begrepp beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi och acceleration
Du kan på ett välutvecklat sätt med mycket god användning av fysikens begrepp beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi och acceleration
Energi
Du kan på ett enkelt sätt och med viss användning av fysikens begrepp resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas ..
Du kan på ett utvecklat sätt och med god användning av fyikens begrepp resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas ..
Du kan på ett välutvecklat sätt med mycket god användning av fysikens begrepp resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas ..
Tekniska lösningar
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur ett modellfordon kan byggas på olika sätt och berätta om hur de olika delarna samverkar för att driva fordonet framåt..
Du kan genom att förklara och visa på hur några delar samverkar beskriva hur ett modellfordon kan byggas på olika sätt och berätta om hur de olika delarna samverkar för att driva fordonet framåt..
Du kan Genom att förklara och visa på hur några delar samverkar och jämföra med andra liknande lösningar beskriva hur ett modellfordon kan byggas på olika sätt och berätta om hur de olika delarna samverkar för att driva fordonet framåt..
Du kan planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier..genom att bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt
Du kan planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier..genom att formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder arbetet framåt
Du kan planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier..genom att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt
Energikällor
Du kan berätta om en energikälla och med stöd berätta om någon nackdel eller fördel med energikällan.
Du kan berätta om en energikälla och nämna både en för- och en nackdel med energikällan.
Du kan berätta om en energikälla och kan nämna ett flertal för- och nackdelar med energikällan där minst en för- och nackdel berör miljöpåverkan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: