Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering

Skapad 2020-10-27 08:51 i Raus Planterings skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Jag...

Ny nivå
PASSAR KARTAN
(hålla kartan så som verkligheten ser ut runt omkring mig)
passar skolgårdskartan själv
passar, med hjälp, ORIENTERINGSKARTAN för närområdet
passar orienteringskartan för närområdet SJÄLV FÖR DET MESTA
passar ALLTID orienteringskartan för närområdet
ANVÄNDER TUMGREPPET
pekar ut var jag är på skolgårdskartan och vilket håll jag ska gå
pekar ut UNGEFÄR var jag är på ORIENTERINGSKARTAN FÖR NÄROMRÅDET och åt vilket håll jag ska gå ANVÄNDER MED HJÄLP TUMGREPPET
pekar ut ungefär var jag är på orienteringskartan för närområdet och åt vilket håll jag ska gå BEHÖVER PÅMINNAS IBLAND om att använda tumgreppet
pekar ut EXAKT var jag är på orienteringskartan för närområdet och åt vilket håll jag ska gå använder HELA TIDEN tumgreppet
KOPPLAR IHOP KARTTECKEN MED VERKLIGHETEN
jämför, med eller utan hjälp, karttecken på skolgårdskartan med hur de ser ut i verkligheten
jämför, MED HJÄLP, EN DEL en karttecken på ORIENTERINGSKARTAN FÖR NÄROMRÅDET med hur de ser ut i verkligheten
jämför SJÄLV karttecken på orienteringskartan för närområdet med hur de ser ut i verkligheten NÅGORLUNDA rätt
jämför själv, UTAN ATT TVEKA, själv, karttecken på orienteringskartan för närområdet med hur de ser ut i verkligheten HELT rätt
Kunskapskrav
eleven kan med ... säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
viss
relativt god
god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: