Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål i matematik årskurs 3

Skapad 2020-10-27 10:18 i Grundsärskolan Falun
Mål i matematik för särskolans årskurs 3
Grundsärskola F – 3 Matematik

Nivå 1
Intresse Visar intresse genom att vara med i en matematisk aktivitet.
Nivå 2
Deltar Deltar muntligt eller skriftligt i aktivitet kan exempelvis svara på ja och nej frågor.
Nivå 3
Medverkar Bidrar aktivt med lösningar till aktivitet muntligt, skriftligt eller med digitala hjälpmedel.
Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer.
Eleven medverkar i att avläsa informationen i någon tabell eller något diagram.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 5.
Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1–100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemeto-der.
Eleven bidrar till att mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.
Eleven kan medverka i samtal om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Eleven medverkar också i samtal om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i samtal om matematik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: