Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk 2 VT

Skapad 2020-10-27 10:42 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 2 Matematik

Taluppfattning och tals användning

Talen 0 till 1000
Talkamrater 1-10
Räkna antal
Jämföra tal och storleksordna tal
Talföljder och tallinjen
Hundratal, tiotal och ental
Avrundning hundratal och tiotal
Uppskatta antal
Addition 0 till 1000
Addera genom att dela upp ental, tiotal och hundratal
Addera med uppställning
Addera med uppställning med växling
Rimlighetsbedömning
Samband mellan addition och subtraktion
Subtraktion 0 till 1000
Subtrahera genom att dela upp ental, tiotal och hundratal
Subtrahera med uppställning
Subtrahera med uppställning med växling
Rimlighetsbedömning
Samband mellan addition och subtraktion

Algebra

Algebra
Förstå likhetstecknets innebörd
Enkla algebraiska uttryck
Skriva likheter i de fyra räknesätten
Beskriva likheter i sitt sammanhang
Följa, beskriva och ge stegvisa instruktioner
Följa och visa kod med ord och symboler

Problemlösning

Problemlösning
Lösa problem utifrån vardagliga händelser
Använda olika strategier vid problemlösning
Hitta på räknehändelser/uppgifter i de fyra räknesätten
Tolka textuppgifter och välja räknesätt
Hitta flera lösningar

Geometri

Geometriska former
Känna igen och namnge kub, rätblock, klot, pyramid, cylinder och prisma
Beskriva likheter och skillnader
Beskriva egenskaper
Sortera former
Geometriska mönster
Geometri
Använda lägesord för att beskriva läge och förflyttning
Upptäcka symmetri i geometriska former, i bilder och i naturen
Rita ut symmetrilinjer
Mätning: Massa
Jämföra massa
Uppskatta och mäta i gram och kilo
Använda våg
Mätning: Tid
Analog klocka hel/halv timme, kvart och minuter
Avläsa och skriva digital tid
Beräkna tidsåtgång
Beräkna tidsskillnad

Sannolikhet och statistik

Sannolikhet och statistik
Använda tärningar eller kort för att skapa slumpmässiga utfall
Läsa av och använda tabeller och stapeldiagram
Skapa enkla stapeldiagram
Göra egna undersökningar och redovisa resultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: