Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat- och vegetationszoner

Skapad 2020-10-27 10:57 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Matris kopplad till momentet klimat- och vegetationszoner
Grundskola 7 – 9 Geografi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Känna till och kunna beskriva jordens klimat och vegetationszoner
Du kopplar ihop majoriteten av klimatzonerna med rätt bild. Du använder rätt begrepp för att beskriva vegetationen i majoriteten av zonerna. Du ger något exempel på en plats i en av klimatzonerna
Du kopplar ihop alla klimatzoner med rätt bild. Du använder rätt begrepp för att beskriva vegetationen i zonerna. Du ger exempel på platser i några av zonerna.
Du kopplar ihop alla klimatzoner med rätt bild. Du använder rätt begrepp för att beskriva vegetationen i zonerna. Du anger vid vilka latituder de olika klimatzonerna finns. Du ger exempel på platser i alla zoner.
Ny aspekt
Kunna förklara varför klimatet och vegetationen skiljer sig från olika platser
Du förklarar varför klimatet i tre av zonerna är olika jämfört med varandra. Du förklarar varför någon zon får mycket respektive lite nederbörd
Du förklarar varför klimatet i alla zonerna är olika jämfört med varandra. Du förklarar varför några av zonerna får mycket respektive lite nederbörd
Du förklarar hur klimatet uppstår i samtliga zoner. Du förklarar nederbördsmängderna i alla zoner
Ny aspekt
Känna till och kunna förklara varför det regnar, hur vindar uppstår, vilken roll havsströmmar spelar för klimatet
Du beskriver och förklarar ett sätt som nederbörd uppstår på. Du visar att du förstår vad Golfströmmen är för något
Du beskriver och förklarar två sätt som nederbörd uppstår på. Du visar att du förstår vad golfströmmen är genom att förklara hur den påverkar klimatet
Du beskriver och förklarar tre sätt som nederbörd uppstår på, med rätt begrepp. Du visar att du förstår vad golfströmmen är genom att förklara hur den påverkar klimatet, exempelvis genom att beskriva vad som skulle kunna ske om den avstannade eller försvagades
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: