Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1-3

Skapad 2020-10-27 11:49 i Krokslättsskolan Mölndals Stad
Matris för svenska
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk

LÄSA (texter lämpliga för åldern)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Högläsning
Jag läser enkla texter med viss hjälp.
Jag läser med flyt och kan använda fungerande lässtrategier t ex stanna upp vid svåra ord för att ljuda och jag rättar mig själv när jag läser fel.
Jag läser med säkerhet och flyt.
Jag läser med inlevelse.
Läsförståelse (skönlitteratur)
Jag kan berätta något om innehållet i enkla texter.
Jag kan återberätta några viktiga delar av handlingen och relatera till egna upplevelser.
Jag förstår budskap i texten och kan samtala om dem och berätta vilka känslor jag får, och jämföra med egna erfarenheter.
Jag "läser mellan raderna" och drar egna slutsatser. Jag kan beskriva min upplevelse av läsningen.
Läsförståelse (faktatexter)
Jag kan berätta något om innehållet i enkla texter.
Jag kan förklara innehållet och använda mig av det muntligt och skriftligt.
Jag kan med hjälp av innehållet formulera mig och återge det med egna ord. Jag gör egna kommentarer.
Jag reflekterar och drar egna slutsatser.

SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skrivteknik
Jag formar de små bokstäverna med viss hjälp.
Jag skriver enkla texter med tydligt formade bokstäver och mellanrum mellan orden. Jag kan skriva en text på datorn.
Jag har en väl fungerande personlig handstil.
Struktur
Jag skriver enkla texter och provar skriva meningar.
Jag använder stor bokstav, punkt och frågetecken.
Jag använder andra skiljetecken som kommatecken, utropstecken och talstreck.
Jag provar att dela in texten i stycken.
Stavning
Jag stavar ljudenligt.
Jag kan stava ord som jag använder ofta när jag skriver.
Jag använder ljudstridig stavning och dubbelteckning med viss säkerhet.
Jag stavar de flesta ord rätt.
Berättande text
Jag skriver enstaka meningar som hänger ihop.
Jag skriver berättande texter med inledning, handling och avslut.
Jag försöker beskriva personer och platser.
Jag skriver med enkel handling och med person och/eller miljöbeskrivningar.
Faktatext
Jag kan med hjälp välja ut och skriva ner vissa fakta ur enkla texter.
Jag kan välja ut och skriva ner viktig fakta och använda några faktaord som visar att jag förstår dem. Jag behöver hjälp med strukturen.
Jag kan välja ut viktig fakta och skriva en enkel faktatext med faktaord och egna ord med hjälp av t ex en tankekarta. Jag klarar att strukturera texten.
Jag kan välja ut viktig fakta och skriva en väl strukturerad faktatext med egna ord och använder ord och begrepp som passar till ämnet.
Ge respons
Jag kan med hjälp se på den egna texten om något behöver förbättras.
Jag kan ge respons på andras texter med hjälp av givna frågor.
Jag kan läsa en kamrats text och ge förslag på förbättringar (two stars and a wish)
Ta emot respons
Jag kan förbättra min text genom förslag från en vuxen.
Jag kan med hjälp av andras förslag förbättra min text.
Jag kan förbättra min text efter någon kamrats förslag (two stars and a wish)

SAMTALA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala
Jag berättar om egna upplevelser med korta meningar och kan förklara mer om någon ställer frågor. Ibland hamnar jag utanför ämnet.
Jag berättar om egna upplevelser på ett sätt som andra kan förstå. Jag håller mig till ämnet. Jag kan ge enkla instruktioner.
Jag kan berätta om egna upplevelser och erfarenheter på ett sätt som fångar dem som lyssnar. Jag kan sammanfatta och berätta det viktigaste.
Jag kan tala om vad jag tycker och tänker och motivera varför.
Lyssna
Jag lyssnar när andra talar och kommer ibland med kommentarer som inte alltid håller sig till ämnet.
Jag lyssnar och visar intresse när andra talar. Jag väntar på min tur. Jag kommer med frågor och kommentarer jag och håller mig till ämnet.
Jag lyssnar och visar intresse när andra talar genom att kommentera och ställa relevanta frågor. Jag uppmuntrar andra att delta i samtalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: