Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från källa till referat

Skapad 2020-10-27 15:21 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska
På väg
Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Innehåll
Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som ett referat.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som ett referat.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar väl som ett referat.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande och har en struktur som passar ett referat relativt väl. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och har en struktur som passar ett referat väl. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, till exempel genom att vara varierad.
Meningsbyggnaden fungerar väl, till exempel genom att vara varierad och träffsäker.
Språk och stil
Eleven använder citat, referatmarkörer samt källhänvisar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder citat, referatmarkörer samt källhänvisar på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven använder citat, referatmarkörer samt källhänvisar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Specifikt för uppgiften
Eleven använder sina egna ord samt förklarar okända namn och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder sina egna ord samt förklarar okända namn och begrepp på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven använder sina egna ord samt förklarar okända namn och begrepp på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: