Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage

Skapad 2020-10-27 15:50 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Svenska
Når inte upp till godkänd nivå
Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du till viss del gjort det som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det mesta som efterfrågades i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den.
Dina tankegångar framgår till viss del.
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Ditt reportage innehåller enkla gestaltande beskrivningar tex av personer och miljöer.
Ditt reportage innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar tex av personer och miljöer.
Ditt reportage innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar tex av personer och miljöer.
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett enkelt sätt tex genom att återberätta.
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett utvecklat sätt tex genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne.
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett välutvecklat och nyanserat sätt tex genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera nyanserat samt att ta in flera perspektiv.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning tex är det lätt att följa då du binder samman fakta, beskrivning och intervjuer.
Texten är sammanhängande och med välutvecklad textbindning.
Texten har en struktur som passar ett reportage till exempel med rubrik, ingress och brödtext. Din text är styckeindelad.
Texten är välstrukturerad till exempel genom konsekvent genomförd styckeindelning, och effektiv rubrik, ingress och brödtext.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar ett reportage till exempel med lekfulla sätt att beskriva och uttrycka det du ser och upplever..
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande tex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad tex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna
Tempusbruket fungerar i huvudsak.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för stavning., stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för stavning., stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl skriftspråkets normer för normer för stavning., stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: