Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Text - nyhetsartikel

Skapad 2020-10-28 15:37 i Hälsinggårdsskolan Falun
HT 20
Grundskola 7 – 9 Svenska
Når ej upp till grundläggande nivå
Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågats i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågats i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågats i den.
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar mycket tydligt.
Din nyhetsartikel innehåller enkla beskrivningar av ett händelseförlopp.
Din nyhetsartikel innehåller utvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar genom att berätta och beskriva.
Din nyhetsartikel innehåller välutvecklade beskrivningar av ett händelseförlopp där du växlar genom att beskriva och förklara.
Du behandlar ämnet för din nyhetsartikel på ett enkelt sätt tex. genom att återberätta nyheten kronologiskt.
Du behandlar ämnet för din nyhetsartikel på ett utvecklat sätt tex. genom att både beskriva bakgrund och låta personer uttala sig.
Du behandlar ämnet för din nyhetsartikel på ett välutvecklat och nyanserat sätt tex. genom att både beskriva bakgrund och låta personer uttala sig.
Struktur och textbindning
Texten är sammanhängande och har en enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har en utvecklad textbindning.
Texten är sammanhängande och har en välutvecklad textbindning.
Texten har en struktur som till viss del passar en nyhetsartikel. Du använder något av rubrik, ingress och brödtext.
Texten har en struktur som passar en nyhetsartikel . Du använder rubrik, ingress och brödtext.
Texten har en struktur som passar en nyhetsartikel med effektiv rubrik, ingress och brödtext.
Din text är till viss del styckeindelad.
Din text är styckeindelad.
Din text har en konsekvent och väl utförd styckeindelning.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en nyhetsartikel tex. med ett sakligt och neutralt språk och ord som hör till nyhetens ämnesområde.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande tex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna varierat.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad tex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna varierat.
Tempusbruket fungerar i huvudsak.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för stavning, stor bokstav, punkt, kommatecken och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för stavning, stor bokstav, punkt, kommatecken och andra skiljetecken.
Du följer väl skriftspråkets normer för stavning, stor bokstav, punkt, kommatecken och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: