Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Norden

Skapad 2020-10-29 00:17 i Strömsskolan Lilla Edet
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att få en utveckla kunskaper om länderna i Norden. Kunna se likheter och skillnader mellan länderna i Norden. Hur lever människorna, fins det industri, vad jobbar de med. Hur är klimatet ? Är det någon skillnad på klimat, natur, kultur, språk eller vad vi jobbar med beroende av var vi bor i Norden? Eleverna ska även ges förutsättningar att få en större förståelse och medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartor och varför vi använder olika kartor och skalor. Kartans symboler, latitud, longitud och viktiga platser.
Grundskola 5 Matematik Biologi Svenska Svenska som andraspråk Geografi Historia Idrott och hälsa
Du har nått delar av målen
Utvecklingsförslag
Du har nått målen
Du har nått målen med god marginal
Du förstår kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala
Du kan med hjälp orientera dig på kartan med dess färger och symboler.
Arbeta aktivt på lektionerna. Följ med på en karta när du är ute och reser, då är det lättare att förstå hur den är uppbyggd.
Du har grundläggande kunskaper om kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Du kan använda kartan på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Du kan använda kartan på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Du känner till namn och läge på Nordens länder samt viktigare orter, regioner, berg, hav och vatten
Du har svårt att komma ihåg namn/läge på geografiska platser i Norden.
Lyssna aktivt på lektionerna och följ med när vi repeterar. Fråga när du inte förstår.
Du har grundläggande kunskaper om Nordens namngeografi.
Du har goda kunskaper om Nordens namngeografi.
Du känner till några centrala ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi
Du kan med hjälp läsa, skriva och förstå grundläggande begrepp i geografi.
Det är viktigt att du frågar när det är något du inte förstår.
Du kan använda centrala ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt när du skriver och samtalar om geografi.
Du kan använda centrala ord och begrepp på ett relativt väl fungerande sätt när du skriver och samtalar om geografi.
Du kan skriva faktatexter om djur, växter och länder i Norden
  • Sv  4-6
  • Sv  4-6
  • SvA
  • SvA  4-6
  • SvA  4-6
  • SvA  4-6
Du kan med hjälp skriva faktatexter om djur, växter och länder i Norden.
Du behöver träna på att hitta stödord i de texter du läser, det är viktigt att du förstår det du läser.
Du kan läsa, förstå, tolka och skriva enkla faktatexter. Du har några olika strategier för att läsa och förstå faktatexter.
Du har mycket goda kunskaper och bra strategier för att läsa, förstå, tolka och skriva olika faktatexter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: