Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemi åk 7

Skapad 2020-10-29 09:31 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 7 – 9 Kemi
E
C
A
Materiens uppbyggnad och egenskaper
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du beskriver hur en atom är uppbyggd och vad delarna har för laddning. Du ger några exempel på hur det är möjligt att göra skillnad på olika ämnen. Du förklarar vad grundämnen, kemiska föreningar och molekyler är. Du beskriver hur ämnen förändras mellan fast, flytande och gasform.
Du förklarar vad i atomen som avgör vilket grundämne den är. Du beskriver vad en jon är och ger exempel på hur de kan bildas. Du beskriver hur det är möjligt att jämföra några olika egenskaper hos ämnen. Du beskriver vad en bindning är i en molekyl.
Du beskriver hur ämnen delas in baserat på olika egenskaper.
Kemiska reaktioner
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du beskriver vad som kännetecknar en kemisk reaktion och ger några exempel på vanliga kemiska reaktioner.
Du använder kemiska beteckningar för att beskriva ämnen eller kemiska reaktioner.
Du använder reaktionsformler när du beskriver kemiska reaktioner.
Blandningar
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Du förklarar vad skillnaden är på en blandning och ett rent ämne samt vad som gör en blandning till en lösning. Du beskriver några vanliga sätt att dela på ämnen i en blandning.
Du förklarar vad det innebär att en lösning är mättad. Du beskriver användningsområden för några vanliga separationsmetoder.
Du förklarar varför olika separationsmetoder fungerar och kopplar dem till ämnens kemiska egenskaper
Praktiska undersökningar
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  C 9
 • Ke  C 9
 • Ke  C 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
 • Ke  A 9
 • Ke  A 9
 • Ke  A 9
 • Ke  A 9
Du arbetar med undersökningar på ett säkert sätt och beskriver resultatet. Du kan förklara om resultatet är rimligt och ge något exempel på hur undersökningen kan göras bättre.
Du arbetar på ett sätt som gör dina resultat tydliga och säkra. Du drar slutsatser om vad resultaten betyder och kan förklara vad som gör undersökningen bättre.
Du arbetar genomtänkt och effektivt med undersökningar. Du drar slutsatser om resultaten som motiveras tydligt och kan beskriva flera undersökningar som kan göras för att undersöka liknande saker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: