Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 1-3

Skapad 2020-10-30 16:11 i Alstad skola F-6 Trelleborg
Matris som utgår från kunskapskraven för betyget E i åk 6.
Grundskola 1 – 3 Engelska

I ämnet engelska finns kunskapskrav först i årskurs sex. I denna matris utgår vi från dessa kunskapskrav, men vi bedömer elevernas förmågor och kunskaper utifrån det centrala innehåll vi arbetar med i årskurs 1-3.

Utveckla förmågan att:
Nivå 1
På väg mot godtagbara kunskaper.
Nivå 2
Har godtagbara kunskaper.
*förstå och tolka innehållet i talad engelska
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du visar din förståelse för talad engelska genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du agerar med godtagbart resultat utifrån budskap och innehåll i enkelt talad engelska.
*förstå och tolka innehållet i olika slags texter
(Bedöms i årskurs 3)
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar din förståelse för enkla texter genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du agerar med godtagbart resultat utifrån budskap och innehåll enkla texter.
* formulera sig och kommunicera i tal
Du kan i muntliga framställningar formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan i muntlig interaktion med andra uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
* formulera sig och kommunicera i skrift
(Bedöms i årskurs 3)
Du kan i skriftliga framställningar formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan i skriftlig interaktion med andra uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
*använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
(Bedöms i årskurs 3)
Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Du kan använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
*reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används samt göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: