Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Journalists - American Presidential Election

Skapad 2020-10-31 09:34 i Stenkulan Lerum
Grundskola 9 Engelska

Vi har arbetat med det amerikanska valet. Arbetsområdet avslutades med en uppgift som testar den muntliga förmågan. Du har valt uppgiften som handlar om att vara journalist och göra en nyhetssammanfattning.

Muntlig förmåga

Ej godtagbara kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Eleven redovisar på ett enkelt sätt om det senaste inom valet. Eleven har ställt relevanta frågor till kandidaterna i intervjuerna. Eleven kan göra attack ads om båda kandidaterna. Eleven har filmat och klippt ihop rapporten så att det blir lätt att följa med i. Eleven kan svara på någon fråga om hur hen gjorde nyhetsrapporten om valet.
Eleven redovisar på ett utvecklat och detaljerat sätt om det senaste inom valet. Eleven kan göra någon jämförelse eller koppling till Sverige eller världen när hen gör uppdateringen om valet eller i diskussionen efteråt. Eleven har ställt relevanta frågor till kandidaterna i intervjuerna och även följdfrågor. Eleven kan göra trovärdiga attack ads om båda kandidaterna. Eleven kan svara ingående på några frågor om om hur hen gjorde nyhetsrapporten och om valet
Eleven redovisar på ett utvecklat och detaljerat sätt om det senaste inom valet. Eleven kan göra någon jämförelse eller koppling till Sverige eller världen när hen gör uppdateringen om valet eller i diskussionen efteråt. Eleven har ställt relevanta frågor till kandidaterna i intervjuerna och även följdfrågor. Eleven kan göra trovärdiga attack ads om båda kandidaterna. Eleven kan svara ingående på frågor om hur hen gjorde nyhetsrapporten och om valet. Eleven kan även koppla sina svar till sin nyhetsrapport.
Struktur och sammanhang
Nyhetsrapporten följer uppgiftsinstruktionerna. Den är sammanhängande. Det finns en röd tråd och den hänger ihop på ett logiskt sätt.
Nyhetsrapporten följer uppgiftsinstruktionerna. Den är sammanhängande och har flyt. Det finns en röd tråd och den hänger ihop på ett logiskt sätt. Det är lätt att följa med i vad eleven tar upp i nyhetsrapporten. I övergångar använder eleven bindeord och någon fras typisk för nyhetsrapportering som ger ett naturligt flyt. När eleven fastnar, formulerar hen om eller använder andra ord för att komma vidare. Det finns en inledning och ett avslut.
Nyhetsrapporten följer uppgiftsinstruktionerna. Den är sammanhängande, har flyt och har en tydlig inledning och avslut. Det finns en röd tråd och nyhetsrapporten hänger ihop på ett logiskt sätt. Det är lätt att följa med i vad eleven tar upp i nyhetsrapporten. I övergångar använder eleven avancerade bindeord och fraser typiska för nyhetsrapportering som ger ett naturligt flyt. Eleven återkopplar till det hen sagt och rapporterar på ett engagerande sätt. När eleven fastnar, formulerar hen om eller använder andra ord för att komma vidare. Det finns en tydlig inledning som förbereder åskådaren på vad som kommer tas upp och ett avslut som avrundar och sammanfattar.
Genomförande
Eleven talar delvist fritt och med delvist flyt men hjälp av sitt manus. Eleven visar en vilja att kommunicera.
Eleven talar för det mesta fritt och använder sitt manus effektivt och naturligt. Eleven är medveten att hen har åskådare och tilltalar dem direkt vid några tillfällen. Eleven talar ganska ledigt och med delvist flyt. Eleven visar en stor vilja att kommunicera och är engagerande.
Eleven talar nästan eller helt fritt och använder sitt manus effektivt och naturligt. Eleven är medveten att hen har åskådare och tilltalar dem direkt vid flera tillfällen. Eleven talar ledigt och med flyt. Eleven visar en stor vilja att kommunicera och är engagerande. Elevens nyhetsrapport är väl förberedd och känns äkta.
Språk
Språket är enkelt och begripligt, meningarna korta, men korrekta. Uttalet kan vara påverkat av svenskan, men det försvårar inte kommunikationen.
Språket är för det mesta grammatiskt korrekt, lite avancerat och varierat. Det är begripligt, tydligt, ledigt och har flyt. Eleven använder några fasta uttryck och några bindeord som är lite mer avancerade. Eleven använder långa meningar ibland och meningsbyggnaden är någorlunda varierad. Eleven använder ord som är typiska för politik. Uttalet kan vara lite påverkat av svenskan, men det försvårar inte kommunikationen.
Språket är avancerat, varierat, begripligt, ledigt och har flyt. Eleven använder många fasta uttryck, synonymer, avancerade ord och många avancerade bindeord. Nästan inga grammatiska fel förekommer. Meningarnas längd varierar efter behov, det finns både korta och långa meningar. Meningsbyggnaden är någorlunda varierad. Eleven använder många ord som är typiska för politik. Uttalet är inte påverkat av svenskan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: