Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oceanien

Skapad 2020-11-01 13:38 i Centralskolan Falköping
Oceanien - Engelska
Grundskola 7 Engelska

Når i nuläget inte målen
E
C
A
Välja och använda material
Filmklippet, bilder + information och åsikter
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i tal
Inspelad muntlig presentation
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt samman- hängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Diskutera och jämföra
Den information du presenterar + hur du jämför förhållanden i Australien eller Nya Zeeland med svenska förhållanden vad gäller skolsystemet, matkultur, sport och ev. annan fakta
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: