Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriftlig bedömning - Tal (Argumenterande text)

Skapad 2020-11-01 14:23 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Engelska

Skriftlig framställning - Presidenttal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Texten är uppbyggd så att läsaren i stort sett kan ta till sig och förstå innehållet.
Texten är begriplig för läsaren som också förstår textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera…).
Texten kommunicerar väl med läsaren i enlighet med textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera …)
Texten kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte (till exempel roa, övertyga, informera…)
Språkhantering
Du använder ett enkelt ordförråd och varierar språket något. En del felaktigheter förekommer i dina texter vilket kan störa läsaren vid genomläsning.
Du varierar ditt språk och har varierad meningsbyggnad. Enstaka felaktigheter förekommer i dina texter
Du använder ett varierat språk, visar på ett stort ordförråd och använder en avancerad meningsbyggnad. Dina texter är till övervägande delen korrekta och innehåller få språkfel.
Din text är väl genomarbetad. Du använder ett varierat språk, visar på ett stort ordförråd och använder en avancerad meningsbyggnad . Du använder dig av en grammatisk korrekthet och en personlig stil som gör att texten blir lättillgänglig och intressant för mottagaren att läsa.
Åsikter och argument
Du har skrivit en text och uttrycker en eller ett par åsikter som visar om vad du tycker och känner. Du uttrycker dig enkelt men budskapet når dina mottagare.
Du har skrivit en text och uttrycker en eller ett par åsikter som visar om vad du tycker och känner. Du försöker förklara och motivera dina ställningstaganden Du uttrycker dig enkelt men budskapet når dina mottagare.
Du presenterar egna tankar och åsikter, tar ställning och motivera dina åsikter. Du uttrycker dig väl så att dina tankar framgår tydligt. Du presenterar och bygger vidare på dina tankar.
Du presenterar egna tankar och åsikter. Du motiverar dina åsikter på ett tydligt, välformulerat och övertygande sätt. Du presenterar och lyfter fram olika perspektiv på ett konstruktivt sätt.
Struktur
Du saknar en fungerande struktur.
Din text är indelad i stycken och du försöker samla meningar med liknande tankar i samma stycke.
Du använder tydliga korta stycken så att likartade tankar för det mesta är samlade i samma stycken. Det finns en någorlunda naturlig övergång mellan styckena.
Du använder tydlig styckeindelning med längre stycken där du samlar likartade tankar i samma stycken och har en naturlig övergång mellan stycken som gör att din text lättläst och lättåtkomlig för läsaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: