Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Provmatris till området Algebra 12c

Skapad 2020-11-01 17:56 i Läroverket Hudiksvall
Matris kopplat till lärobokens prov i algebra. Prio 8
Grundskola 8 Matematik

Den här matrisen visar de kunskaper du visat i samband med det skriftliga prov som avslutar avsnittet om Algebra.

Dina kunskaper i problemlösning, resonemang, kommunikation, begrepp och metod bedöms även i klassrumssituationer med problemlösning, laborationer m.m.

E-nivå

I den första delen av provet kan jag visa kunskaper som motsvarar endast E-nivå.
E
C
A
1. BEGREPP
ser mönster i talföljder
Jag ger två korrekta svar.
1. METOD
förenkla uttryck och löser ekvationer
Jag löser minst två uppgifter korrekt.
1. PROBLEMLÖSNING
Fundera ut lösning till en textfråga utan given metod.
Jag löser uppgiften på ett fungerande sätt eller påbörjar en algebraisk lösning genom att skriva en korrekt ekvation.
1. RESONEMANG
Se olika lösningar till en uppgift och förklara hur någon har tänkt.
Jag ger en godtagbar beskrivning av hur man hittar mönster. Beskrivningen kan bygga på figurer eller resonemang.

E/C-nivå

I den andra delen av provet kan jag visa kunskaper som motsvarar både E- och C-nivå.
E
C
A
2. BEGREPP
Förstår innebörden av att förenkla uttryck
Jag ger ett korrekt svar.
Jag ger två korrekta svar.
2. METOD
Beräkna värde av uttryck när den obekanta är given
Jag löser en uppgift korrekt,
Jag löser båda uppgifterna korrekta
2. PROBLEMLÖSNING
Fundera ut lösning till en textfråga.
Jag löser problemet med valfri metod eller påbörjar en algebraisk lösning t.ex. genom att skriva en korrekt ekvation.
Eleven löser hela problemet på ett väl fungerande sätt t.ex. med ekvation, tabell eller redovisad prövning.
2. RESONEMANG
Se olika lösningar och förklara hur någon har tänkt.
Jag ger en korrekt motivering till hur någon av eleverna har tänkt.
Eleven ger en motivering till hur alla eleverna har börjat, eller förklarar hur alla kan ha tänkt.

C/A-nivå

I den tredje delen av provet kan jag visa kunskaper som motsvarar C- och A-nivå.
E
C
A
3. BEGREPP
Beskriva geometriska begrepp med hjälp av uttryck
Jag bestämmer ett korrekt uttryck för delar av en rektangel
Jag bestämmer ett korrekt uttryck för rektangelns del. Uttrycket behöver inte vara förenklat.
3. METOD
förenklar uttryck och löser ekvationer
Jag löser en uppgift korrekt
jag löser båda uppgifterna korrekta
3. PROBLEMLÖSNING
Fundera ut lösning till en textfråga.
Jag löser problemet på ett fungerande sätt, t.ex. med prövning eller tabell.
Jag löser hela problemet med en effektiv metod, t.ex. med en ekvation.
3. RESONEMANG
Avgör för ekvationer om de har en lösning, flera lösningar eller saknar lösning.
Jag ger korrekta motiveringar till minst två av ekvationerna.
Jag ger korrekta motivering till alla ekvationerna.

ALLA UPPGIFTER - KOMMUNIKATION

Hur tydlig min redovisning är bedöms i ALLA uppgifter och visas här nedan.
E
C
A
1-3 KOMMUNIKATION
Hur den skriftliga redovisningen är.
Jag redovisar på ett i huvudsak fungerande sätt. Redovisningen är möjlig att följa men har vissa brister.
Jag redovisar på ett ändamålsenligt sätt Redovisningen är tydlig och lätt att följa.
Jag redovisar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Redovisningen är mycket tydlig och visar lösningar på ett matematiskt effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: