Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande talmanus SVA3

Skapad 2020-11-02 14:31 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska som andraspråk

Rubrik 1

På väg mot
Grundläggande
Utvecklant
Välutvecklat
Förmåga 1 (kommunicera i skrift utifrån syfte och mottagare)
  • Sva
Eleven kan skriva talmanus som till viss del är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation.
Eleven kan skriva väldisponerade argumenterande talmanus som är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation samt med säkerhet använda stilistiska drag som är typiska för texttypen.
Eleven kan skriva väldisponerade argumenterande talmanus som är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation samt använder med säkerhet och precision idiomatiska uttryck och stilistiska drag som är typiska för texttypen
Förmåga 2 (språkriktighet och grammatik)
  • Sva
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga kommunikationen.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga kommunikationen.
Ordförrådet och den grammatiska behärskningen begränsar inte den skriftliga kommunikationen.
Förmåga 4 (struktur och innehåll)
  • Sva
Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, [muntligt] och skriftligt, texter om ämnen som är bekanta för honom eller henne och omsätter sin sammanfattning i en skriftlig sammanställning som till viss del anpassats till texttyp och mottagare.
Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, [muntligt] och skriftligt, omfattande texter om olika ämnen och omsätter sin sammanfattning i en skriftlig sammanställning som anpassats till texttyp och mottagare
Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, [muntligt] och skriftligt, omfattande texter om olika, både konkreta och abstrakta, ämnen och omsätter sin sammanfattning i en skriftlig sammanställning som anpassats till texttyp och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: