Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal SVA 3

Skapad 2020-11-02 14:33 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska som andraspråk

Rubrik 1

På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
Förmåga 1 (att kommunicera)
  • Sva
Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och olika ståndpunkter utvecklas med stöd av exempel och argument.
Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och olika ståndpunkter utvecklas med stöd av exempel och välgrundade argument. Innehållet i anförandet är anpassat till åhörarna
Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och olika ståndpunkter utvecklas med stöd av exempel, underteman samt välgrundade och nyanserade argument. Innehållet i anförandet är anpassat till åhörarna.
Förmåga 2 (relevant ordförråd)
  • Sva
Eleven kan använda enkla retoriska grepp på ett relevant sätt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder den muntliga framställningen.
Eleven kan använda retoriska grepp på ett relevant sätt och avslutar anförandet med en lämplig slutsats. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Eleven kan använda retoriska och stilistiska grepp på ett relevant sätt och inleder och avslutar anförandet för ett lämpligt sätt. Avbrott och frågor hanteras ledigt och spontant, och eleven kan använda betoning och intonation för att framhäva betydelsenyanser. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
Förmåga 3 (Grammatik)
  • Sva
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den muntliga kommunikationen.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den muntliga kommunikationen.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar inte den skriftliga och muntliga kommunikationen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: