Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning åk 5

Skapad 2020-11-02 14:50 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa med flyt
  • Sv  E 6
  • Sv  C 6
Du kan läsa olika typer av åldersanpassade texter med ganska bra flyt. Du fastnar på vissa okända eller långa ord men har någon lässtrategi för att ta dig igenom ordet, t.ex. ljuda.
Du kan läsa olika typer av åldersanpassade texter med gott flyt. Du använder olika lässtrategier för att ta dig igenom texten på ett bra sätt.
Läsförståelse
  • Sv  E 6
  • Sv  C 6
Du kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar av det du har läst och svara på frågor som står direkt i texten och enkla frågor mellan raderna.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av det du har läst och svara på frågor som står i direkt i texten och mellan raderna.
Budskap och upplevelse
  • Sv  E 6
  • Sv  C 6
Du kan koppla det du har läst till egna erfarenheter och föra ett enkelt resonemang om budskapet i texten. Du kan på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan koppla det du har läst till egna erfarenheter och föra utvecklade resonemang om budskapet i texten. Du kan på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Boksamtal
  • Sv  E 6
  • Sv  C 6
Du kan samtala om böcker genom att aktivt lyssna på andra, ställa någon fråga och framföra en egen åsikt.
Du kan samtala om böcker genom att aktivt lyssna på andra, ställa relevanta frågor och tydligt framföra dina egna åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: