Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattenrening

Skapad 2020-11-02 15:19 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Kemi Teknik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniska lösningar/ Kemiska processer
TK: Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss/relativt god/god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara/ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.  Ke: Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara/förhållandevis komplexa/komplexa kemiska samband och ger exempel på och materiens kretslopp.
Jag har skrivit i de flesta cellerna i tabellen Jag har använt några ämnesspecifika begrepp när jag förklarat de olika reningsstegen. Jag har skrivit någon likhet och någon skillnad när det gäller de olika stegen i reningsprocessen.
Jag har skrivit i alla cellerna i tabellen Jag har använder de ämnesspecifika begreppen som hör till på ett i stort sett korrekt sätt när jag förklarat de olika reningsstegen. Jag har skrivit någon likhet och någon skillnad när det gäller de olika stegen i reningsprocessen.
Jag har skrivit i alla cellerna i tabellen Jag har använder de ämnesspecifika begreppen som hör till på korrekt sätt när jag förklarat de olika reningsstegen. Jag har skrivit likheter och skillnader när det gäller de olika stegen i reningsprocessen samt förklarat likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: