Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik övergripande matris åk 7-9

Skapad 2012-01-18 13:35 i Friskolan Metis Grundskolor
En övergripande matris som bygger på kunskapskraven för år 9 i ämnet musik.
Grundskola 7 – 9 Musik

Här beskrivs fortlöpande hur långt du nått i kunskapskraven i musik. Matrisen är ifylld utifrån årskursen relevanta krav.

Musicerande

På väg mot E-kvalitet
E-kvalitet
C-kvalitet
A-kvalitet
Sång
Du deltar i gemensam sång men är osäker på rytm och tonhöjd.
Du deltar i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Du deltar i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Du deltar i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Instrument
Du kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor men är osäker på timing och behöver stöd
Du kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing
Du kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing
Du kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing
Ackord
Du kan några ackord men behöver öva på att byta mellan dem.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med gott flyt.
Samspel
Du spelar på utan att uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Du anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Musikaliskt uttryck
Du sjunger eller spelar utan tanke på genre eller passande karaktär
Du sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Du sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Du sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Personligt uttryck
Du försöker bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Du bidrar till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Du bearbetar och tolkar musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Du bearbetar och tolkar musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.

Skapande

På väg mot E-kvalitet
E-kvalitet
C-kvalitet
A-kvalitet
Komponera
Du försöker, utifrån givna förutsättningar skapa enkel musik med hjälp av röst, instrument eller digitala tekniker.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Kombinera
Du försöker kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.

Musikprat

På väg mot E-kvalitet
E-kvalitet
C-kvalitet
A-kvalitet
Ge omdömen
Du försöker med handledning föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande.
Du kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande.
Du kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande.
Konstruktiv kritik
Du kan med hjälp försöka komma med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas,
Du bidrar med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du ger förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du ger förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

Musik och samhälle

På väg mot E-kvalitet
E-kvalitet
C-kvalitet
A-kvalitet
Musikens funktion
Du kan med hjälp föra enkla resonemang om musikens olika funktioner.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner.
Musik och samhälle
Du kan med hjälp föra enkla resonemang om vilken betydelse musiken har och historiskt har haft för individer och samhällen
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om vilken betydelse musiken har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om vilken betydelse musiken har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om vilken betydelse musiken har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Olika genrer och epoker
Du kan med hjälp urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag frånolika genrer och epoker.
Du kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och epoker.
Du kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och epoker.
Du kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och epoker.
Olika kulturer
Du kan med hjälp urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika kulturer.
Du kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika kulturer
Du kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika kulturer.
Du kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika kulturer.
Olika instrument
Du kan med hjälp urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Du kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Du kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Du kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: