Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Slöjd år 7

Skapad 2020-11-03 06:49 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 Slöjd

Under hela skoltiden sker kontinuerlig dokumentation, dels för att tydligt visa elevens nuvarande kunskaper och kommande utvecklingsbehov, samt som underlag vid betygssättning i år 9.
Matrisen nedan för år 7-9, är alltså inget betyg utan ett sätt att visa var eleven står just nu och vart han/hon är på väg.
(Eftersom kunskapsstoffets innehåll och fördjupningsgrad troligtvis varierar både med årskurser och ämnesområden så kan markeringarna i matrisen nedan variera från en tid till en annan, både till vänster och höger.)

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
-Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
-Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
-Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
-Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Eleven formar och framställa ett slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
På ett enkelt och delvis genomarbetat sätt
På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt och delvis egna initiativ.
På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner
På ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
På ett säkert och ändamålsenligt sätt.
På ett säkert och ändamålsenligt sätt och med precision.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven arbetssätt och ger motiveringar till sina val.
Väljer arbetssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Väljer arbetssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Väljer arbetssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Bidrar till att utveckla idéer.
Kan utveckla idéer.
Kan utveckla idéer och sådant som eleven själv sökt upp.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Eleven kan pröva.
Eleven kan pröva och ompröva.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja arbetssätt som leder framåt.
Bidrar till att formulera och välja arbetssätt som leder framåt.
Formulerar och väljer arbetssätt som efter någon bearbetning leder framåt
Formulerar och väljer arbetssätt som leder framåt
Analysera och värdera Eleven kan ge omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Kan ge enkla omdömen.
Kan ge utvecklade omdömen.
Kan ge välutvecklade omdömen.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
För enkla resonemang.
För utvecklade resonemang.
För välutvecklade resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: