Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtal, strategier och resonemang

Skapad 2020-11-03 11:41 i Förslövs skola F-9 Båstad
Formativ matris delvis utifrån Språket På väg och delvis utifrån kunskapskraven.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Samtal och diskussion

Samtalet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala själv och samspela
Hur jag yttrar mig i samtalet
Du deltar sparsamt i samtal och behöver stöd.
Du deltar med frågor och argument i samtal. Du kopplar det du säger till ämnet och till vad någon annan har sagt. Du har enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du utvecklar innehållet i samtalet genom att t.ex. kommentera, argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra och för på så sätt diskussionen framåt. Du har relativt väl underbyggda resonemang t ex med stöd i en text eller med koppling till dig själv.
Du är drivande och visar förmåga att engagera andra i samtal. Du utvecklar innehållet i samtalet genom att komma med egna initiativ och uppslag och bidrar till att diskussionen fördjupas eller breddas. Du har välutvecklade och väl underbyggda resonemang, t ex med stöd i en text eller med koppling till dig själv eller omvärlden.
Lyssna – reflektera och samspela
Hur jag lyssnar på andra och kommunikation
Du visar att du lyssnar, reflekterar och samspelar – genom att till exempel nicka och ”hm:a”.
Du visar att du lyssnar; reflekterar och samspelar – genom att säga något, t.ex. ”Jag håller med” eller svara på en direkt fråga.
Du visar att du lyssnar; reflekterar och samspelar – genom att ställa frågor och följdfrågor, kommentera och fylla i vad någon har sagt.
Du visar att du lyssnar, reflekterar och samspelar – genom att sammanfatta, tolka, säga något eget och dra egna slutsatser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: