Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växtodlingsplan

Skapad 2020-11-04 11:34 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Uppgiften växtodlingsplan består av två delar, där kompletteringsuppgiften behöver lämnas in för att få ett högre slutbetyg än E.
Gymnasieskola Växtodling

Rubrik 1

Växtodlingsplan
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven upprättar en _____ odlingsplan med utgångspunkt i aktuella odlingsförutsättningar
Enkel
Genomarbetad
Genomarbetad
samt motiverar ____ sina val i planen.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Eleven bedömer ____ med handledare när och hur de planerade arbetsuppgifterna ska genomföras med tanke på odlingsresultat och miljöhänsyn.
I samråd
Efter samråd
Efter samråd
Planen innehåller en ____ ekonomisk kalkyl.
Enkel
Enkel
Avancerad
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: