Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema höst åk 4

Skapad 2020-11-04 12:50 i Kyrkskolan Borlänge
Bedömning av tema höst åk 4.
Grundskola 4 Biologi
Godkänt
Mer än godkänt
Deltagande på lektioner.
Du är med och gör dina förväntade uppgifter.
Du är mycket aktiv och för ditt arbete framåt genom eget initiativ.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor om naturen ( träd, svampar, fåglar) genom att ställa frågor.
Du svarar på de frågor som förväntas. Du ställer till viss del frågor för samtal.
Du ställer frågor för att framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar.
Du är med på enkla fältstudier och gör det som förväntas.
Du är med och gör utförliga fältstudier. Du drar egna slutsatser och tar egna initiativ till att leda arbetet framåt.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om biologi.
Du ger enkla exempel och beskriver biologiska sammanhang på ett enkelt sätt.
Du ger enkla exempel och utvecklar dina tankar när du beskriver biologiska sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: