Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav i Engelska

Skapad 2020-11-05 08:22 i Da Vinciskolan Ale
Kunskapskrav i Engelska - indelade i moment
Grundskola 4 – 6 Engelska

Lgr11:s kunskapskrav - oförändrade utöver det att de är uppdelade i momentet med värdeorden sist i meningarna

Lyssna och läsa – reception

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
med viss relevans
på ett relevant sätt
på ett relevant och effektivt sätt

Tala och skriva – produktion

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Eleven välja och använda sig av
någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen

Kommunikationens innehåll – realia

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I olika sammanhang och områden där engelska används kommenterar eleven några företeelser
i enkel form samt kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
i enkel form och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
översiktligt och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: