Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vetenskap eller pseudovetenskap?

Skapad 2020-11-06 10:19 i Sturegymnasiet Halmstad
Matris för bedömning av uppgift 1
Gymnasieskola

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Kritisk granskning
Granskar översiktligt med egna ord
Granskar utförligt med egna ord och visar på förmåga att fritt kunna resonera kring ämnets innehåll
Granskar utförligt med egna ord och visar på förmåga att kunna resonera utifrån olika perspektiv kring ämnets innehåll
Ny aspekt
Naturvetenskapligt innehåll
Redovisar med vardagligt språk blandat med några naturvetenskapliga begrepp.
Redovisar fakta med tydliga inslag av naturvetenskapligt innehåll och begrepp
Större delen av redovisningen innehåller naturvetenskapligt innehåll och begrepp
Ny aspekt
Kritisk granskning
Motiverar innehållet översiktligt och tar ställning till forskningsresultat trovärdighet
Motiverar innehållet utförligt och tar ställning till forskningsresultat trovärdighet
Motiverar innehållet utförligt och nyanserat och tar ställning till forskningsresultat trovärdighet
Ny aspekt
Källor
Hänvisar till minst en källa.
Hänvisar till flera olika källor.
Hänvisar tydligt till all information från flera olika källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: