Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa, år 3, ht.20

Skapad 2020-11-06 14:38 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Du behöver träna mer på...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Komplexa rörelser (motorik) i lek, spel och idrott på en årskursanpassad nivå
- Racketspel - Redskapsgymnastik - Bollspel/lagspel - Lekar - Simning - Friidrott - Styrka/uthållighet
 • Idh
 • Idh  4-6
Du varierar och anpassar dina rörelser på ett fungerande sätt till aktiviteterna.
Du varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteterna.
Du varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteterna.
Röra sig i dans, rörelse- och träningsprogram till musik på en årskursanpassad nivå
- Dans i olika former. - Lekar/uppvärmning till musik. - Egen komponerad dans. - Rörelse- och träningsprogram till musik. T.ex. step-up, aerobics, röris mm.
 • Idh
 • Idh  4-6
Du anpassar dina rörelser till viss del efter takt, rytm och sammanhang.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
Du anpassar dina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Samtala om upplevelsen av fysisk aktivitet
- Hur fysisk aktivitet, kost och andra faktorer påverkar hälsan. - Förebyggande av skador, t.ex. uppvärmning, rätt och säker utrustning.
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva vad hen har övat på och samtala om sina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av några relevanta ord och begrepp.
Eleven kan beskriva vad hen har övat på och samtala om sina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av i huvudsak relevanta ord och begrepp.
Eleven kan utförligt beskriva vad hen har övat på och samtala om sina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av relevanta ord och begrepp.
Friluftsliv och utevistelse
- Orientera sig i närliggande natur och i närområdet. - Klädsel - Förhålla sig till allemansrätten. - Säkerhet - Lekar i skiftande natur under olika årstider och väderlek.
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Du orienterar i närliggande natur med hjälp av kartan. Och hittar oftast kontrollpunkterna. Du känner till allemansrättens regler och förhåller dig till dem. Du tänker på säkerhet under utevistelsen. Du är delaktig i lekar.
Du orienterar med god anpassning i närliggande natur med hjälp av kartan. Du hittar kontroll-punkterna. Du känner till allemansrättens regler och förhåller dig till dem på ett bra sätt. Du tänker på säkerhet under utevistelsen, för både dig och andra. Du är delaktig i lekar och gör goda anpassningar i dina rörelser beroende på aktivitet.
Du orienterar med mycket god anpassning i närliggande natur med hjälp av kartan. Du hittar kontrollpunkterna. Du känner till allemansrättens regler och förhåller dig till dem på ett mycket bra sätt. Du tänker på säkerhet under utevistelsen, för både dig och andra. Du är delaktig i lekar och gör mycket goda anpassningar i dina rörelser beroende på aktivitet.
Hantera nödsituationer på land och vid vatten på årskursanpassad nivå
- Isvett - Badvett & båtvett - Kunskap om hur du hanterar nödsituationer.
 • Idh  4-6
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Deltagande
- Du deltar och gör ditt bästa utifrån form.
 • Idh
 • Idh
Du är delaktig och medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte.
Du är delaktig och väljer strategier som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte.
Du är delaktig i olika lek- spelfaser och väljer effektiva strategier som i hög grad medverkar till att leken/spelet når sitt syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: