Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO världskartan

Skapad 2020-11-08 15:32 i Väskolan Kristianstad
världsdelar och världshaven
Grundskola 3 SO (år 1-3)

världsdelar och världshaven

  • SO  1-3   Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  • SO  1-3   Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  • SO   3   Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
----------->
------------>
------------>
Jag..
markerar 4 världsdelar på kartan.
markerar 5-6 världsdelar på kartan.
markerar alla världsdelar på kartan.
markerar 1 världshav.
markerar 2 världshav.
markerar alla världshaven.
markerar på världskartan var jag bor.
markerar på världskartan var jag bor och en annan viktig plats för mig.
markera på världskartan var jag bor och två eller flera viktiga platser för mig.
kan beskriva 1 läge på världskartan med hjälp av väderstreck.
kan beskriva 2-3 lägen på världskartan med hjälp av väderstreck.
kan beskriva alla lägen på världskartan med hjälp av alla väderstreck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: