Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall Engelska 5

Skapad 2020-11-08 16:23 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Engelska

Muntlig förmåga

Berörda förmågor: 2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift. 3. Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. 4. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Väl utvecklat
Uppgifter som ska bedömas för betyg
Förmåga 2.
Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
1. "Themes on Peer Pressure - presentation and discussion" Fler uppgifter som bedömer den muntliga förmågan kommer att följa
Förmåga 3.
Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Förmåga 4.
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: