Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi

Skapad 2020-11-08 20:54 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Biologi

Alt som lever och Bakterier

På väg
E
C
A
An­vända beg­repp, teo­rier och model­ler
Har grund­läg­gande kuns­kaper För enkla reso­ne­mang
Har goda kuns­kaper För ut­veck­lade reso­ne­mang
Har myck­et goda kuns­kaper För väl­ut­veck­lade reso­ne­mang
Granska, kommunicera och ta ställning
Tar ställning med enkel motivering Skapar enkel redovisning med viss anpassning till syfte och målgrupp
Tar ställning med utvecklad motivering Skapar utvecklad redovisning med relativt god anpassning till syfte och målgrupp
Tar ställning med välutvecklad motivering Skapar välutvecklad redovisning med god anpassning till syfte och målgrupp

Djur utan ryggrad och djur med ryggrad

På väg
E
C
A
An­vända beg­repp, teo­rier och model­ler
Har grund­läg­gande kuns­kaper För enkla reso­ne­mang
Har goda kuns­kaper För ut­veck­lade reso­ne­mang
Har myck­et goda kuns­kaper För väl­ut­veck­lade reso­ne­mang
Granska, kommunicera och ta ställning
Tar ställning med enkel motivering För enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans Skapar enkel redovisning med viss anpassning till syfte och målgrupp
Tar ställning med utvecklad motivering För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans Skapar utvecklad redovisning med relativt god anpassning till syfte och målgrupp
Tar ställning med välutvecklad motivering För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans Skapar välutvecklad redovisning med god anpassning till syfte och målgrupp

Växter och svampar

På väg
E
C
A
An­vända beg­repp, teo­rier och model­ler
Har grund­läg­gande kuns­kaper För enkla reso­ne­mang
Har goda kuns­kaper För ut­veck­lade reso­ne­mang
Har myck­et goda kuns­kaper För väl­ut­veck­lade reso­ne­mang
Tar ställning med enkel motivering Skapar enkel redovisning med viss anpassning till syfte och målgrupp
Tar ställning med utvecklad motivering Skapar utvecklad redovisning med relativt god anpassning till syfte och målgrupp
Tar ställning med välutvecklad motivering Skapar välutvecklad redovisning med god anpassning till syfte och målgrupp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: