Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing - Generic Rubric for English 5

Skapad 2020-11-09 10:53 i Katedralskolan Linköping
Engelska 5: Bedömningsmatris för skriftliga färdigheter
Gymnasieskola Engelska

Katedralskolan i Linköping - Engelska 5: Bedömningsmatris för skriftliga färdigheter

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Anpassning till ämne, situation och mottagare
Anpassning till syfte, mottagare situation och genre (texttyp)
Elevens text är i någon mån anpassad till syfte, mottagare och situation.
Elevens text är i viss mån anpassad till syfte, mottagare och situation.
Elevens text är i viss mån anpassad till syfte, mottagare och situation.
Innehåll
Fyllighet och variation (olika exempel och perspektiv)
Eleven diskuterar ämnet i någon mån.
Eleven tar upp några exempel och förklarar och reflekterar i viss mån.
Eleven behandlar ämnet varierat, fylligt och nyanserat.
Struktur
Sammanhang och struktur
Texten är relativt sammanhängande, men kan ha bristande styckeindelning. Något slags inledning och/eller avslutning finns.
Texten är sammanhängande och relativt strukturerad, t.ex. genom mestadels fungerande styckeindelning. Inledning och avslutning finns, liksom viss textbindning.
Texten är sammanhängande och tydligt strukturerad, t.ex. genom fungerande styckeindelning. Inledning och avslutning finns, liksom mestadels god textbindning.
Vokabulär och idiomatik
Vokabulär, fraseologi och idiomatik
Ordförrådet är grundläggande, men har brister i bredd och variation. Ordvalsfel och oidiomatiska formuleringar som inverkar på tydligheten kan förekomma.
Ordförrådet är relativt brett och varierat. Goda formuleringar förekommer.
Ordförrådet är brett och stundtals avancerat. Idiomatiska formuleringar och goda fraser förekommer.
Grammatik
Grammatisk korrekthet
Grammatik behandlingen har brister, t.ex. i fråga om verb.
Grammatik behandlingen är relativt säker, men fel kan förekomma.
Grammatik behandlingen är mestadels säker, men en del fel kan förekomma.
Meningsbyggnad
Satsstruktur - korrekthet och variation
Meningsbyggnaden fungerar i allmänhet, men är inte så varierad.
Meningsbyggnaden är relativt varierad.
Meningsbyggnaden är varierad.
Stavning
Stavningen är osäker
Stavningen är relativt säker.
Stavningen är mestadels säker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: