Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris, källkritik och faktatexter

Skapad 2020-11-09 12:14 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola 7 – 9 Svenska

Faktatexter är texter som är objektiva och sanna. De innehåller inga åsikter och ska därmed vara sakliga. Faktatexter finns i många läromedel/skolböcker, uppslagsböcker, på nätet och i tidningar. Det kan också vara bilder och muntliga källor.

•Du börjar med att skriva ett författarporträtt efter de instruktioner du får.
•Du lär dig de typiska dragen i faktatext - hur man skriver en faktatext •Du tränar på att söka information i läromedel, på nätet, i biblioteket m.m.
•Du tränar på att citera i text •Du lär dig att källhänvisa

Innehåll, fakta
Du presenterar relevant fakta utifrån mallen författarporträtt.
Du presenterar underbyggd fakta utifrån mallen författarporträtt
Du presenterar underbyggd fakta på ett personligt sätt utifrån mallen författarporträtt.
Meningsbyggnad, grammatik, stavning
Träna mer på meningsbyggnad.
Meningsbyggnad är relativt enkel. Några få ord eller uttryck används eller stavas fel.
Meningsbyggnaden är varierad. Texten visar prov på god kunskap om ord och uttryck. Några få stavfel kan förekomma.
Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Användning av skiljetecken och styckeindelning
Du behöver träna på skrivregler.
Du visar att du kan använda skrivregler på ett i huvudsak korrekt sätt men du behöver fortsätta att träna.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, och är i stort sätt korrekt.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt.
Struktur
Texten är inte styckeindelad
Strukturen är till viss del tydlig. Början och slut hänger i stort sätt ihop. Rubriker och styckeindelning fungerar.
Strukturen är tydlig och har ett tydligt fokus på ämnet. Rubriker och styckeindelning fungerar väl.
Texten är tydlig, fokuserad samt personlig. Rubriker och styckeindelningen är genomtänkt.
Källhänvisning
Du har inte korrekt källhänvisning
Du har korrekt källhänvisning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: