Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Produktionsutrustning 1

Skapad 2020-11-09 16:14 i Lugnetgymnasiet Falun
Gymnasieskola Produktionsutrustning

Produktionsutrustning 1

E
C
A
Planera och organisera
Eleven planerar och organiserar arbetsuppgifter i produktionsutrustning och kringutrustning i samråd med handledare. I planeringen tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner, kravspecifikationer och säkerhetsföreskrifter. Vidare väljer eleven i samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften.
Eleven planerar och organiserar arbetsuppgifter i produktionsutrustning och kringutrustning efter samråd med handledare. I planeringen tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner, kravspecifikationer och säkerhetsföreskrifter. Vidare väljer eleven efter samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften.
Eleven planerar och organiserar arbetsuppgifter i produktionsutrustning och kringutrustning efter samråd med handledare. I planeringen tolkar eleven med säkerhet instruktioner, kravspecifikationer och säkerhetsföreskrifter. Eleven förutser också svårigheter som kan uppstå och anpassar planering och organisation efter det. Vidare väljer eleven efter samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften.
Utföra och åtgärda problem
Eleven utför med noggrannhet och i samråd med handledare arbetsuppgifter med mätutrustning och kringutrustning, i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer.
Eleven utför med noggrannhet och efter samråd med handledare arbetsuppgifter med mätutrustning och kringutrustning, i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer.
Eleven utför med noggrannhet och efter samråd med handledare arbetsuppgifter med mätutrustning och kringutrustning, i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande utifrån givna kvalitetskrav. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner och utrustningsbeskrivningar.
Resultatet av arbetet är tillfredsställande utifrån givna kvalitetskrav. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner och utrustningsbeskrivningar.
Resultatet av arbetet är gott utifrån givna kvalitetskrav. I arbetet använder eleven med säkerhet instruktioner och utrustningsbeskrivningar.
Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med visst handlag och håller god ordning på arbetsplatsen.
Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen.
Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med mycket gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen.
Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra samt med hänsyn till miljön. Dessutom vårdar eleven med viss säkerhet utrustning, maskiner och verktyg enligt instruktioner.
Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra samt med hänsyn till miljön. Dessutom vårdar eleven med viss säkerhet utrustning, maskiner och verktyg enligt instruktioner.
Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra samt med hänsyn till miljön. Dessutom vårdar eleven med säkerhet utrustning, maskiner och verktyg enligt instruktioner.
Redogöra
Eleven redogör översiktligt för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften och hur dessa faktorer påverkat kvalitet och slutresultat. Eleven redogör dessutom översiktligt för eventuella avvikelser från specifikationen samt den egna arbetsinsatsen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Eleven använder med viss säkerhet korrekt fackspråk.
Eleven redogör utförligt för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften och hur dessa faktorer påverkat kvalitet och slutresultat. Eleven redogör utförligt för eventuella avvikelser från specifikationen samt den egna arbetsinsatsen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Eleven använder med viss säkerhet korrekt fackspråk.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften och hur dessa faktorer påverkat kvalitet och slutresultat. Eleven redogör utförligt och nyanserat för eventuella avvikelser från specifikationen samt den egna arbetsinsatsen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven använder med säkerhet korrekt fackspråk.
Bedöma egen förmåga
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: