Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningsprov ÄP6, 7A 2020

Skapad 2020-11-09 22:27 i Öjersjö Storegård Partille
Matris över delprovsresultat och bedömning enligt kunskapskrav engelska åk 6.
Grundskola 6 Engelska

I denna matris redovisas resultatet av träningsprovet ÄP6. Provet görs i början av åk 7 som en avstämning och för att ringa in behov liksom utvecklingsområden.

Provet består av tre delar där läsförståelsen och hörförståelsen utgör ett delprov i reception (B). Delproven är:

Delprov B: Reception - B1 Reading - läsförståelse och B2 Listening - hörförståelse

Delprov C: Writing - skriftlig framställning

ÄP 6

F
Practise more! Du behöver repetera och befästa färdigheter. Motsvarar kunskapskrav F åk 6.
E
Good! Du visar grundläggande förståelse. Motsvarar kunskapskrav E åk 6.
D
På väg mot djupare förståelse. Motsvarar kunskapskrav D, dvs allt uppnått för kunskapskrav E och till övervägande del för kunskapskrav C åk 6.
C
Very Good! Du visar en djupare förståelse. Motsvarar kunskapskrav C åk 6.
B
På väg mot god förståelse. Motsvarar kunskapskrav B, dvs allt uppnått för kunskapskrav C och till övervägande del för kunskapskrav A åk 6.
A
Excellent! Du visar god förståelse. Motsvarar kunskapskrav A åk 6.
B1 READ and understand
B1: Reading comprehension. Läsa och förstå - att förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
B2 LISTEN and understand
B2: Listening comprehension. Lyssna och förstå - att förstå och tolka innehållet i talad engelska.
B RECEPTION - Sammanvägning av delprov B1 och B2:
B1: Reading comprehension. Läsa och förstå - att förstå och tolka innehållet i olika slags texter. B2: Listening comprehension. Lyssna och förstå - att förstå och tolka innehållet i talad engelska.
0-31 poäng
32-51 poäng
52-61 poäng
62-77 poäng
78-84 poäng
85-93 poäng
Delprov C WRITE and INTERACT
Skriftlig framställning - att skriva en egen text utifrån en given uppgift med gott språk och ett strukturerat innehåll. Bedömningsaspekter så som: *ordval *idiomatik *meningsbyggnad *grammatik * "en röd tråd" från inledning till slut * formuleringar med åsikter, förlaringar och exempel *kommunikativa strategier som ex.vis omformuleringar *anpassning till syfte och mottagare
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: