Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Energi åk 6

Skapad 2020-11-10 13:41 i Årstadalsskolan Stockholm Grundskolor
Bedömningsmatris i Fysik och för området Energi
Grundskola 6 Fysik

Detta är en matris som omfattar alla kunskapskrav som vi arbetat med i området energi.

Kunskaper

E
Grundläggande kunskaper
C
Goda kunskaper
A
Mycket goda kunskaper
Begrepp - NO
Du visar dina kunskaper genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens och kemins begrepp.
Du visar dina kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens och kemins begrepp.
Du visar dina kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens och kemins begrepp.
Använda information
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Samtal & diskussion

Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör...
E
Grundläggande kunskaper
C
Goda kunskaper
A
Mycket goda kunskaper
Energi, miljö & samhälle
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Förklaring & samband

E
Grundläggande kunskaper
C
Goda kunskaper
A
Mycket goda kunskaper
Energi
Du kan beskriva och ge exempel på energikällor och energianvändning med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor och energi användning med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor och energianvändning med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: