Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litterära samtal

Skapad 2020-11-10 21:18 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk

Grundläggande
God
Avancerad
Läsa mellan raderna/Resonera
Jag pratar om bokens/textens innehåll och budskap på ett begripligt sätt.
Jag utvecklar tankegångarna kring bokens/textens innehåll och budskap, och använder min textanalys som grund.
Jag fördjupar och breddar tankegångarna kring bokens/textens innehåll och budskap, och använder min textanalys som grund.
Jag kan uppfatta och resonera kring budskap som kan läsas mellan raderna. (“Jag antar att…” “eftersom…”)
Jag kan uppfatta och resonera kring budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Läsa bortom raderna
Jag gör enklare kopplingar.
Jag gör relevanta kopplingar (text till mig, text till text, text till världen).
Jag gör relevanta och välutvecklade kopplingar (text till mig, text till text och text till världen).
Jag kan föra resonemang om verket med kopplingar till författaren.
Jag kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till författaren.
Samtala och diskutera
Jag deltar med frågor.
Jag deltar med frågor och argument i samtal.
Jag är drivande och visar förmåga att engagera andra i samtal.
Jag utvecklar innehållet i samtalet genom att t ex kommentera, argumentera, ställa frågor och analysera.
Jag utvecklar innehållet i samtalet genom att t ex kommentera, argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra och vänder mig till flera och kopplar ihop vad andra har sagt.
Jag visar att jag lyssnar, reflekterar och samspelar genom att kommentera och ställa frågor.
Jag visar att jag lyssnar genom att vidareutveckla eller göra egna kopplingar.
Jag utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: