Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 4-6

Skapad 2012-01-25 14:59 i Edboskolan Huddinge
Bedömning av centralt innehåll för år 4-6.
Grundskola 4 – 6 Matematik

Eleverna skall utveckla följande förmågor:

  • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

  • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

  • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

  • Föra och följa matematiska resonemang

  • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matematik år 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
1. Problemlösning
  • Ma
Kan formulerar och lösa problem i huvudsak. Har viss förmåga att värdera.
Kan formulerar och lösa problem relativt väl. Relativt god förmåga att värdera.
Kan formulerar och lösa problem väl. Väl utvecklad förmåga att värdera.
2. Matematiska begrepp
  • Ma
Har grund-läggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem i huvudsak.
Har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem relativt väl.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem väl.
3. Matematiska metoder
  • Ma
Kan i huvudsak använda fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Kan använda ändamåls-enliga matematiska metoder med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Kan använda ändamålsenliga och effektiva matematis-ka metoder med god anpassning till sammanhanget.
4. Matematiska resonemang
  • Ma
Kan i huvudsak föra enkla matematiska resonemang till viss del föra det framåt.
Kan på ett ändamåls-enligt sätt föra matematiska resonemang och kan föra det framåt.
Kan på ett ändamåls-enligt och effektivt sätt föra matematiska resonemang och kan föra och fördjupa det.
5. Kommunikation/uttrycksform
  • Ma
Kan i huvudsak använda matematiska uttrycks- former med viss anpassning till sammanhanget.
Kan använda matematis-ka uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Kan på ett ändamåls- enligt och effektiv sätt använda matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: