Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov rättsfilosofi

Skapad 2020-11-11 10:29 i Österänggymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola 2

Kunskapskrav

E
C
A
Begrepp
Redogör översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Redogör utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Redogör utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.
Beskrivning av konstitutionell rätt
Beskriver översiktligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt och straff- och processrätt
Beskriver utförligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt och straff- och processrätt.
Beskriver utförligt och nyanserat frågor i samhället som rör konstitutionell rätt och straff- och processrätt
Resonemang utifrån rättsfilosofi
För enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
För välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
För välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: