Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Sverige år 4

Skapad 2020-11-11 15:42 i Strömsskolan Lilla Edet
Grundskola 6 Geografi
Ej påbörjad eller ännu uppnådd
Grundläggande kunskaper.
I dessa områden har jag grundläggande kunskaper som jag behöver bearbeta och fördjupa.
Goda kunskaper.
I dessa områden har jag goda kunskaper som jag bör fortsätta att utveckla och fördjupa.
Mycket goda kunskaper.
I dessa områden har du mycket goda kunskaper som jag kan fortsätta att utveckla och fördjupa.
Du analysera och resonerar om hur naturen och människan påverkar livsmiljöer i olika delar av Sverige. När du gör det använder du fakta-underlag från olika källor.
Jag har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Jag har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Jag har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du kan beskriva sambandet mellan natur och kultur, var människor bor och hur befolkningen är fördelad i Sverige
I resonemangen beskriver jag enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver jag förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver jag komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du kan använda ord och begrepp som används för att förstå och kunna diskutera geografi med andra
Jag kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Du kan använda kartor och vet hur du söker fakta i olika källor. Du kan även förklara och använda andra geografiska metoder och tekniker Du kan i dina undersökningar, analysera och värdera källor och resultat med ett källkritiskt förhållningssätt
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
När du gör fältstudier och undersökningar så använder du olika geografiska verktyg
Vid fältstudier använder jag kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder jag kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder jag kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Du har kunskaper om städer, platser, berg, floder och annat som berör namngeografi. Du kan beskriva var olika platser finns, deras lägen och storleksrelationer.
Jag har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Jag har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Jag har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du kan värdera olika sätt att förbättra miljön och ge exempel på vad som bör prioriteras för en hållbar utveckling
Jag kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Jag kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Jag kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan resonera om olika anledningar till att levnadsvillkoren är så olika mellan olika platser i Sverige. Du kan också ge förslag på vilket sätt levnadsvillkoren för människorna kan bli bättre
Dessutom för jag resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för Jag resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för jag resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: