Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Marken och växternas biologi

Skapad 2020-11-11 16:20 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola Biologi – naturbruk

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Eleven beskriver, i samband med fältstudier, _______ mark-, vatten- och klimatförhållanden på en växtplats.
 • Big  E
 • Big  C
 • Big  A
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Dessutom redogör eleven _______ för kretslopp i mark, vatten och luft samt för betydelsen av fotosyntes och nedbrytning för växtliv och djurliv.
 • Big  E
 • Big  C
 • Big  A
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
I redogörelsen förklarar eleven ______ biologiska samband samt kretsloppens betydelse på lokal och global nivå.
 • Big  E
 • Big  C
 • Big  A
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Eleven redogör _______ för växternas byggnad och livsprocesser samt för mikrolivet i marken.
 • Big  E
 • Big  C
 • Big  A
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
I redogörelsen förklarar eleven ______ växternas energiomsättning, deras vatten- och näringsförsörjning samt deras utvecklingsfaser och tillväxt och hur man kan påverka tillväxten genom olika åtgärder.
 • Big  E
 • Big  C
 • Big  A
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
I samband med fältstudier identifierar eleven med _______ och namnger, med svenska namn, ett fåtal vanliga vilda växter, nyttodjur, skadedjur, växtsjukdomar och skadesymtom.
 • Big  E
 • Big  C
 • Big  A
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Dessutom beskriver eleven ______ ekologiska samband mellan klimat, växter, skadeorganismer och nyttiga organismer.
 • Big  E
 • Big  C
 • Big  A
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Eleven redogör _______ för biologins betydelse inom naturbruket samt söker _______ information om växter.
 • Big  E
 • Big  C
 • Big  A
Översiktligt Med viss säkerhet
Utförligt Med viss säkerhet
Utförligt och nyanserat Med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: