Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rapport - Min goda gärning 7

Skapad 2020-11-11 19:08 i Vårbyskolan Huddinge
Rapport
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Rapport 7-9

Skriva

På väg mot E
E
C
A
Kommunikativ kvalitet
Fungerar i det tänkta sammanhanget efter viss bearbetning.
Fungerar i det tänkta sammanhanget.
Fungerar väl i det tänkta sammanhanget.
Innehåll
Innehåller i huvudsak relevanta uppslag; de flesta uppslag utvecklas något.
Innehåller relevanta uppslag/egna synvinklar som utvecklas.
Genrens möjligheter utvecklas.
Innehåller exempel/detaljer med viss betydelse för helheten.
Innehåller träffande exempel/detaljer med betydelse för helheten.
God balans mellan detaljer – översikt, personligt – allmänt.
Struktur
Uppbyggnaden är i huvudsak tydlig och du följer rapportmallen.
Uppbyggnaden är tydlig.
Uppbyggnaden är tydlig och genomtänkt.
Språk
Ordvalet fyller i huvudsak uppgiftens krav.
Ordvalet är passande och varierat.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt.
Tempusbruket är i huvudsak korrekt.
Tempusbruket är anpassat efter olika tidsperspektiv.
Tempusbruket är anpassat efter olika tidsperspektiv och används på ett medvetet sätt.
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt.
Meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak korrekt.
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker.
Skrivregler
Relativt gott bruk av skiljetecken.
Relativt gott bruk av skiljetecken, styckemarkering och rubriker.
Gott bruk av skiljetecken, styckemarkering och rubriker.
Stavfel kan återspegla ljuduppfattningen.
Vissa stavfel som inte stör förståelsen.
Få stavfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: