Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allt som lever

Skapad 2020-11-11 21:13 i Murgårdsskolan Sandviken
Grundskola 7 – 9 Biologi

Prov

E
C
A
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om "allt som lever" och visar det genom att ge exempel och beskriva det med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om "allt som lever" och visar det genom att förklara och visa på samband inom området med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om "allt som lever" och visar det genom att förklara och visa på samband inom området och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Djuruppsats

E
C
A
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då en trovärdig källa.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika trovärdiga källor.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt för att skapa utvecklade texter med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt för att skapa välutvecklade texter med god anpassning till syfte och målgrupp.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om sitt djur och visar det genom att ge exempel och beskriva med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om sitt djur och visar det genom att förklara och visa på samband med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om sitt djur och visar det genom att förklara och visa på samband med god användning av biologins begrepp.
Påverkan på naturen & hållbar utveckling
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur djur/människan/natur påverkar varandra.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur djur/människan/natur påverkar varandra
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur djur/ människan/natur påverkar varandra.

Odlingsförsök

E
C
A
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: