Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 20 - Vatten och luft

Skapad 2020-11-12 09:50 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Matris till projektet vatten och luft.
Grundskola 4 Kemi
------------>
------------>
------------>
------------>
Kunskaper om vattnets och luftens egenskaper
• vattnets former och övergångar • molekylernas rörelser • luftens sammansättning • vatten är ett lösningsmedel
  • Ke  A 6
Jag har ännu inte visat att jag har grundläggande kunskaper om luftens och vattnets uppbyggnad och egenskaper.
Jag har grundläggande kunskaper om luftens och vattnets uppbyggnad och egenskaper. Jag visar det genom att ge exempel på och beskriva hur luft och vatten hänger ihop genom att använda några av begreppen vi har lärt oss på ett ganska bra sätt.
Jag har goda kunskaper om luftens och vattnets uppbyggnad och egenskaper. Jag visar det genom att ge exempel på och förklara hur luft och vatten hänger ihop genom att använda flera av begreppen vi har lärt oss på ett bra sätt.
Jag har mycket goda kunskaper om luftens och vattnets uppbyggnad och egenskaper. Jag visar det genom att ge exempel på och förklara hur luft och vatten hänger ihop genom att använda flera av begreppen vi har lärt oss på ett mycket bra sätt.
Kunskaper om vatten och luft och hur det hör ihop med vattnets kretslopp
• vattnets kretslopp • vatten är ett lösningsmedel • människans påverkan på vatten och luft
  • Ke  A 6
Jag har ännu inte visat att jag kan beskriva vattnets kretslopp i naturen.
Jag kan i stort sett beskriva vattnets kretslopp i naturen med egna ord och några av begreppen.
Jag kan förklara vattnets kretslopp i naturen med hjälp av vattnets egenskaper. Jag använder flera begrepp.
Jag kan förklara vattnets kretslopp i naturen med hjälp av vattnets egenskaper och koppla ihop det med att vatten är ett lösningsmedel. Jag använder flera begrepp på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: