Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris BRÅK och decimaler ht-20 År 9

Skapad 2020-11-13 13:35 i Stadsparksskolan Partille
Grundskola 7 – 9 Matematik
F
E
C
A
Begrepp
Hur eleven använder sig av och förstår begrepp vi har arbetat med.
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven förstår och kan använda de flesta matematiska begrepp korrekt samt kan göra enkla förklaringar kring hur begreppen hänger ihop
Eleven förstår och kan använda matematiska begrepp korrekt samt kan göra mer utvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan göra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Räknemetoder
Hur eleven använder sig av de metoder vi lärt oss för att lösa uppgifter.
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Problemlösning
Hur eleven kan lösa textuppgifter där inte metoden är utskriven utan eleven själv måste välja vilket metod som är lämplig
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven väljer strategier och metoder anpassade till sammanhanget
Eleven kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt. Eleven väljer strategier och metoder med god anpassning till sammanhanget
Eleven kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Eleven väljer mer generella strategier och metoder väl anpassade till sammanhanget
Kommunikation
Hur eleven visar matematiskt hur hen kommer fram till svaren med skrift eller muntligt
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan, muntligt och skriftligt, förklara hur hen löser sina uppgifter på ett sätt som gör det möjligt att följa och med ett till viss del korrekt matematiskt språk
Eleven kan, muntligt och skriftligt, förklara hur hen löser sina uppgifter på ett sätt som är möjligt att följa samt med ett mestadels korrekt matematiskt språk
Eleven kan, muntligt och skriftligt, förklara hur hen löser sina uppgifter på ett tydligt och strukturerat sätt och med ett korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: