Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TRYCK År 7. Ht20

Skapad 2020-11-14 15:39 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Utvärdering av fysiktestet. Här bedömer jag kvalitén på lösningarna på de i testet ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade. Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna till betygsstegen E, C och A.
Grundskola 8 Fysik

Utvärdering av fysiktestet.
Här bedömer jag kvalitén på lösningarna på de i testet ingående uppgifterna. Det är varierande svårhetsgrad på de olika uppgifterna. En del uppgifter är på basnivå medan andra är mer komplicerade.
Tänk på att det inte går att direkt översätta de olika nivåerna till betygsstegen E, C och A.

TRYCK (allmänt)

Uppgift 1
Formel (ordsamband) [Flervalsfråga]
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 2
Enhet [Flervalsfråga]
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 14
Normalt lufttryck
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 3
Mätinstrument [Flervalsfråga]
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Upgift 6
Tillämpning (Tryck mot golvet.) [Flervalsfråga]
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för formelns användning.
Visar huvudsaklig förståelse för formelns användning.
Visar god förståelse för användning av formeln.
Uppgift 11
Tillämpning (Tryck mot bord)
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för formelns användning.
Visar huvudsaklig förståelse för formelns användning.
Visar god förståelse för användning av formeln.
Uppgift 19
Tillämpning (Isvak)
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för uppgiften.
Visar huvudsaklig förståelse för uppgiften.
Visar god förståelse för uppgiften.

TRYCK i VÄTSKOR

Uppgift 3
Vad menas med kommunicerande kärl? [Flervalsfråga]
Inte svarat
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 10
Hur verkar trycket i en vätska. [Flervalsfråga]
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgif 15
Hydrauliska system. (Ge exempel)
Inga rätt
1 rätt
2 rätt
Uppgift 16
Tillämpning (Vattnlås)
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för uppgiften.
Visar huvudsaklig förståelse uppgiften.
Visar huvudsaklig förståelse uppgiften.
Uppgift 20
Tillämpning (Domkraft)
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för uppgiften.
Visar huvudsaklig förståelse uppgiften.
Visar huvudsaklig förståelse uppgiften.
Uppgift 21
Tillämpning (Dykare)
Inga rätt
Visar inte tillräcklig förståelse för uppgiften.
Visar huvudsaklig förståelse för uppgiften.
Visar god förståelse för uppgiften.

TRYCK I GASER

Uppgift 14
Lufttryck (allmänt)
Inte svarat
Fel svar
Delvis rätt svar
Rätt svar
Uppgift 13
Hur kan man öka trycket i gaser.
Inte svarat
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppet.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppet.
Visar god förståelse för begreppet.
Uppgift 17
Lufttryck (tillämpning)
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för uppgiften.
Visar huvudsaklig förståelse för uppgiften.
Visar god förståelse för begreppet.

ARKIMEDES PRINCIP

Uppgift 12
Hur lyder Arkimedes princip?
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för begreppen.
Visar huvudsaklig förståelse för begreppen.
Visar god förståelse för begreppen.
Uppgift 18
Tillämpning (Arkimedes princip)
Inte gjort
Visar inte tillräcklig förståelse för att ta reda på kraften.
Visar huvudsaklig förståelse för att ta reda på kraften. .
Visar god förståelse för att ta reda på kraften.

OMDÖME

Du har inte grundläggande kunskaper om kunskapsområdet TRYCK. OBS! Du behöver öva mer på det och därefter redovisa dina kunskaper igen. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Du har visat grundläggande kunskaper om kunskapsområdet TRYCK och kan beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt. Fortsätter du att öva på området så lär du dig ännu mer. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Du har visat goda kunskaper om kunskapsområdet TRYCK och kan beskriva dem på ett fungerande sätt. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

......................................
...............................
...............................
...............................
...............................
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: