Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage

Skapad 2020-11-16 09:16 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Matris för reportage
Grundskola 7 – 9 Svenska

Reportage

Ny nivå
Form
Texten fungerar i huvudsak som ett reportage. Du har bl.a. en intervju och/eller enkel fakta och enkla beskrivningar.
Texten fungerar relativt väl som ett reportage Du har bl.a. en intervju och/eller utvecklad fakta och utvecklade beskrivningar.
Texten fungerar väl som ett reportage. Du har bl.a. en intervju och/eller välutvecklad fakta och välutvecklade beskrivningar.
Innehåll
Du har fått med rubrik, ingress, brödtext och bild med bildtext.
Du har fått med en utvecklad rubrik, ingress, brödtext och bild med bildtext.
Du har fått med en mycket väl utvecklad rubrik, ingress, brödtext och bild med bildtext.
Struktur
Reportaget är i huvudsak sammanhängande och i huvudsak logiskt uppbyggd med enkel textbindning. Du försöker blanda fakta med beskrivningar och intervjun.
Reportaget är sammanhängande och till stor del logiskt uppbyggd med utvecklad textbindning. Du blandar fakta med beskrivningar och intervjun på ett fungerande sätt.
Reportaget är sammanhängande och logiskt uppbyggd med välutvecklad textbindning. Du blandar fakta med beskrivningar och intervjun på ett välfungerande sätt.
Ämnet
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett enkelt sätt t.ex. genom att återberätta.
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett utvecklat sätt t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne.
Du behandlar ämnet för ditt reportage på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att växla mellan fakta, beskrivning och intervjuer och genom att resonera nyanserat samt ta in flera perspektiv.
Språk
Du tillämpar viss språklig variation men ordvalet är i huvudsak enkelt. Meningsbyggnaden är enkel och fungerar i huvudsak. Du använder språket för att "måla en bild" på ett enkelt sätt.
Ordvalet är varierat och passar till stor del för en notis. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Du använder språket för att "måla en bild" på ett fungerande sätt.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Det passar väl för en notis. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Du använder språket för att "måla en bild" på ett välfungerande sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för exempelvis skiljetecken, styckeindelning och stavning.
Tempus
Tempus fungerar till stor del.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Ordvalet
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar ett reportage.
Ordvalet är varierat och träffsäkert.
Gestaltning
Ditt reportage innehåller enkla gestaltande beskrivningar av personer, miljöer, händelser och sinnesintryck.
Dina texter innehåller utvecklade beskrivningar av personer, miljöer, händelser och sinnesintryck.
Dina texter innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar av personer, miljöer, händelser och sinnesintryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: