Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris muntligt NP

Skapad 2020-11-16 09:33 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 9 Matematik

.

E
C
A
Metod och problemlösning
Kvaliteten på de metoder och strategier som du använder
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan detta.
Resonemang med slutsatser och reflektioner
Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang.
Följer, framför och bemöter resonemang
I vilken grad eleven följer framför och bemöter matematiska resonemang.
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: